Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Subjectieve cumulatie. Verstek en verzet.

expertise:

Cassatie

02 oktober 2020

Werkt het door de ene gedaagde ingestelde verzet tegen een verstekvonnis ook door in de verhouding tussen de oorspronkelijk eiser en de andere gedaagden? Regel van openbare orde. Ambtshalve onderzoek in hoger beroep.

ECLI:NL:HR:2020:1546, 2 oktober 2020, 19-01289.

Lees hier de volledige uitspraak.