Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Schadebegroting.

expertise:

Cassatie

25 januari 2019

Vraag of koopovereenkomst tot stand is gekomen. Hoger beroep tegen oordeel over bewijskracht akte in deelvonnis waartegen ook al in een eerder appel was opgekomen. Heeft het hof de ‘éénkeerschieten’-regel (HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3160) miskend? Daarnaast vordering tot vergoeding van schade. Begroting door hof aan de hand van op internet gevonden gegevens. Schending hoor en wederhoor?

ECLI:NL:HR:2019:96, 25 januari 2019, 17-05866

Lees hier de volledige uitspraak.