Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Opheffing dwangsom. Art. 611d Rv.

expertise:

Cassatie

13 december 2019

Is het de dwangsomrechter toegestaan om de dwangsom op te heffen omdat de hoofdveroordeling is uitgevoerd? Taakverdeling tussen dwangsomrechter en executierechter. Geen grief tegen onjuiste maatstaf vonnis voorzieningenrechter.

ECLI:NL:HR:2019:1941, 13 december 2019, 18-03716.

Lees hier de volledige uitspraak.