Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Insolventierecht.

expertise:

Cassatie

13 maart 2020

Overneming van het geding door de curator (art. 25, 27 Fw). Valt vordering van gefailleerde tot rectificatie van publicaties onder de overneming? Rechtsgevolgen. Rolbeslissing. Mogelijkheden voor de gefailleerde om in rechte op te komen tegen de buiten geding stelling. HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1100.

ECLI:NL:HR:2020:416, 13 maart 2020, 18-02469.

Lees hier de volledige uitspraak.