Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Faillissementsrecht.

expertise:

Cassatie

22 februari 2019

Vervolg van HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1100. Niet-ontvankelijkheid van gefailleerde in cassatieberoep na overneming van appelprocedure door curatoren (art. 27 lid 3 Fw).

ECLI:NL:HR:2019:274, 22 februari 2019, 18-03844

Lees hier de volledige uitspraak.