Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Faillissement. Hoor en wederhoor. Tweeconclusieregel.

expertise:

Cassatie

06 december 2019

Heeft de eiser, wanneer de curator niet verschijnt om de procedure over te nemen ten aanzien van de vorderingen die vallen onder art. 28 Fw, recht op ontslag van instantie? Is sprake van een ontoelaatbare verrassingsbeslissing indien het hof beslist op vorderingen ten aanzien waarvan het hof eerder had geconstateerd dat de procedure in zoverre op grond van art. 29 Fw is geschorst?

ECLI:NL:HR:2019:1917, 6 december 2019, 18-03786.

Lees hier de volledige uitspraak.