Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Europees recht.

expertise:

Cassatie

11 december 2020

Voorlopig getuigenverhoor. Gebrek aan belang? Beschermingsbereik van art. 108 lid 3 VWEU.

ECLI:NL:HR:2020:2007, 11 december 2020, 19/04639.

Lees hier de volledige uitspraak.