Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Art. 3:301 BW en 433 Rv.

expertise:

Cassatie

27 maart 2020

Veroordeling tot levering registergoed met bepaling dat vonnis in de plaats treedt van rechtshandeling als veroordeelde niet meewerkt (art. 3:300 lid 1 BW). Geldt sanctie van niet-ontvankelijkheid van beroep tegen vonnis bij niet-ingeschreven rechtsmiddel (art. 3:301 lid 2 BW) ook indien de veroordeelde op het moment van instellen van het rechtsmiddel aan veroordeling heeft voldaan?

ECLI:NL:HR:2020:538, 27 maart 2020, 19-00214.

Lees hier de volledige uitspraak.