Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Arbeidsovereenkomst bankdirecteur beëindigd met overeengekomen vertrekvergoeding.

expertise:

Cassatie

01 juni 2018

Financieel recht. Is die vergoeding in strijd met art. 1:125 lid 2 Wft en dus nietig op grond van art. 1:116 lid 3 Wft? Richtlijn 2013/36/EU (Vierde Richtlijn kapitaalvereisten). Overgangsrecht, temporeel toepassingsbereik (art. 1:125 lid 3 Wft). Verplichting appelrechter tot ambtshalve toepassing van art. 1:125 Wft in verbinding met art. 1:116 lid 3 Wft?

ECLI:NL:HR:2018:818, 1 juni 2018, 17/01238

Klik hier voor de volledige uitspraak.