Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Aansprakelijkheidsrecht; onrechtmatige daad.

expertise:

Cassatie

09 september 2022

Herroeping; achterhouden door wederpartij van stukken van beslissende aard (art. 382 onder c Rv). Kan derde die door curator aansprakelijk wordt gesteld (‘Peeters/Gatzen-vordering’) zich met succes verweren door materiële onjuistheid van aan failliet opgelegde belastingaanslag met formele rechtskracht in te roepen? Geval waarin de fiscus nagenoeg de enige onbetaalde crediteur is. Motiveringsklachten.

ECLI:NL:HR:2022:1188, 9 september 2022, 20/03483.

Lees hier de volledige uitspraak.