Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

10 mei 2019

Ontvankelijkheid in cassatie, art. 426a lid 1 Rv; verzoekschrift niet ondertekend door advocaat bij HR. Vormt art. 46 lid 4 Wet bescherming persoonsgegevens een uitzondering op art. 426a Rv? Gelijkheidsbeginsel.

ECLI:NL:HR:2019:685, 10 mei 2019, 19-00013.

Lees hier de volledige uitspraak.