Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

25 november 2022

Zekerheidstelling voor proceskosten (art. 224 Rv). Vrijstelling van verplichting tot zekerheidstelling in Vriendschapsverdrag Colombia-Nederland? Verplichting van rechter om te onderzoeken of aangeboden wijzen van zekerheidstelling aanvaardbaar zijn (art. 6:51 BW) en terug te komen van eerdere beslissing over wijze van zekerheidstelling?

ECLI:NL:HR:2022:1740, 25 november 2022, 21/03702.

Lees hier de volledige uitspraak.