Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

15 juli 2022

Recht op pleidooi (art. 134 lid 1 (oud) Rv). Mocht het hof verzoek tot houden van pleidooi afwijzen? Motivering. Vordering mede toegewezen jegens partijen die deze vordering niet hebben ingesteld?

ECLI:NL:HR:2022:1081, 15 juli 2022, 21/00788.

Lees hier de volledige uitspraak.