Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

20 mei 2022

Verschoningsrecht officier van justitie in civiele procedure? Art. 7 Wpg. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:419. Samenhang met zaak 20/04338 (ECLI:NL:HR:2022:721).

ECLI:NL:HR:2022:722, 20 mei 2022, 20/04402.

Lees hier de volledige uitspraak.