Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

01 april 2022

Executeur roept erfgenamen als partij in het geding op grond van art. 118 Rv. Art. 4:145 BW. Ontvankelijkheid.

ECLI:NL:HR:2022:495, 1 april 2022, 20/02791.

Lees hier de volledige uitspraak.