Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

25 februari 2022

Conservatoir beslag, gevolgd door hoofdzaak waarin in appel verklaring voor recht in plaats van veroordeling wordt gevorderd. Art. 700 lid 3 Rv. Levert arrest executoriale titel op? Verjaringstermijn. Art. 3:324 lid 1 BW. Rangregeling. Art. 552 Rv. Renvooiprocedure. Art. 486 Rv.

ECLI:NL:HR:2022:298, 25 februari 2022, 20/02317.

Lees hier de volledige uitspraak.