Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

08 oktober 2021

Geschil tussen buren over eigendom brug. Uitleg gedingstukken.

ECLI:NL:HR:2021:1454, 8 oktober 2021, 20/01362.

Lees hier de volledige uitspraak.