Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

08 januari 2021

Is verwijzing naar schadestaatprocedure mogelijk bij veroordeling van borg tot vergoeding van schade die de hoofdschuldenaar verschuldigd is wegens tekortschieten in diens verbintenis jegens de schuldeiser? Art. 612 Rv; art. 7:850 BW; art. 7:854 BW.

ECLI:NL:HR:2021:38, 8 januari 2021, 19/05650.

Lees hier de volledige uitspraak.