Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

16 oktober 2020

Ontvankelijkheid hoger beroep. Beroepschrift bij hof per fax ingekomen met blanco bladzijden.

ECLI:NL:HR:2020:1641, 16 oktober 2020, 19-04124.

Lees hier de volledige uitspraak.