Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

10 juli 2020

Exhibitievordering in niet-IE-zaak (art. 843a Rv). Maatstaf voor aannemen van rechtsbetrekking in de zin van art. 843a Rv bij gestelde tekortkoming of onrechtmatige daad.

ECLI:NL:HR:2020:1251, 10 juli 2020, 19-01170.

Lees hier de volledige uitspraak.