Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

13 juli 2018

Vordering tot herroeping na eerder geschil over beëindiging lidmaatschap maatschap, waarin op 28-2-2014 door Hoge Raad is geoordeeld (ECLI:NL:HR:2014:441). Hof wijst vordering af. Klachten over hoor en wederhoor; recht op pleidooi of anderszins geven van reactie op argument in akte van wederpartij.

ECLI:NL:HR:2018:1172, 13 juli 2018, nr. 17/04113

Klik hier voor de volledige uitspraak.