Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht

expertise:

Cassatie

17 november 2017

Procesrecht. Onteigening SNS-aandeelhouders. Verzoek van Stichting Beheer SNS Reaal tot voorlopig getuigenverhoor met het oog op mogelijke schadevordering tegen SNS Reaal. Onaanvaardbare doorkruising van voor Ondernemingskamer aanhangige procedure tot waardevaststelling onteigende aandelen (art. 6:11 Wft)?

ECLI:NL:HR:2017:2904, 17 november 2017, nr. 16/05549

Klik hier voor de volledige uitspraak.