Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

15 november 2019

Incident tot voeging in cassatie, art. 217 Rv. Belang van Zorginstituut bij voeging in procedure over uitleg Regeling zorgverzekering? HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:306

ECLI:NL:HR:2019:1788, 15 november 2019, 19-01544.

Lees hier de volledige uitspraak.