Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

01 november 2019

Incident tot het verbinden van de voorwaarde van zekerheidstelling aan de uitvoerbaarheid bij voorraad. Toepassing maatstaven HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:688. Gemotiveerde beslissing in vorige instantie? Verschil met uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Restitutierisico. Afweging van belangen.

ECLI:NL:HR:2019:1607, 1 november 2019, 18-05509.

Lees hier de volledige uitspraak.