Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

21 juni 2019

Art. 129 en 130 Rv. Wijziging van eis bij pleidooi in hoger beroep. Verzet daartegen. Ligt vermindering van eis besloten in eiswijziging? Uitleg verklaring ter terechtzitting. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Ambtshalve oproeping mede-erfgenamen op de voet van art. 118 Rv.

ECLI:NL:HR:2019:997, 21 juni 2019, 18-02347.

Lees hier de volledige uitspraak.