Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

24 mei 2019

Verstekprocedure waarin een derde tussenkomt of zich aan de zijde van gedaagde voegt. Toepasselijkheid art. 140 lid 3 Rv. Verplichting derde de niet verschenen gedaagde van de voeging/tussenkomst op de hoogte te stellen. Omstandigheden waaronder niet-ontvankelijkverklaring wegens overschrijding appeltermijn achterwege blijft. Gedaagde in deze zaak kan alsnog appelleren (vgl. HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2894).

ECLI:NL:HR:2019:791, 24 mei 2019, 18-00250.

Lees hier de volledige uitspraak.