Uitspraak Hoge Raad: Procedure tot rekening en verantwoording door vereffenaar nalatenschap

expertise:

Cassatie

07 oktober 2015

Procesrecht. Procedure tot rekening en verantwoording door vereffenaar nalatenschap. Vordering tot afgifte bescheiden. Grenzen van de rechtsstrijd. Voldoende kenbare klacht (HR 5 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ3242, NJ 2004/76).

ECLI:NL:HR:2015:2508, 11 september 2015, nr. 14/02819

Klik hier voor de volledige uitspraak.