Uitspraak Hoge Raad: Privacyrecht. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

expertise:

Cassatie

25 februari 2022

Verzoek tot verwijdering van zoekresultaten, recht op vergetelheid. Gevoelige persoonsgegevens; maatstaf in geval van art. 10 AVG. Proceskosten in AVG-zaken.

ECLI:NL:HR:2022:329, 25 februari 2022, 20/02950.

Lees hier de volledige uitspraak.