Uitspraak Hoge Raad: Privaatrechtelijk kostenverhaal door de Staat voor het verwijderen van olie op wegdek na ongeval

expertise:

Cassatie

11 december 2014

Onrechtmatige daad. Privaatrechtelijk kostenverhaal door de Staat voor het verwijderen van olie op wegdek na ongeval. Onaanvaardbare doorkruising van art. 1 lid 4, aanhef en onder b, Brandweerwet 1985? HR 11 december 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0788, NJ 1994/639. Onaanvaardbare doorkruising Wegenwet? HR 19 december 1975, ECLI:NL:HR:1975:AC5664, NJ 1976/280; HR 26 januari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC0965, NJ 1991/393.

ECLI:NL:HR:2014:3594, 12 december 2014, nr. 13/04903

Klik hier voor de volledige uitspraak.