Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Verhaalsrecht werkgever (art. 6:107a BW). Pensioenrecht.

expertise:

Cassatie

15 november 2019

Valt de pensioenpremie die een werkgever verplicht heeft afgedragen tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer onder het loonbegrip van artikel 6:107a BW? Bestaat bij het verhaalsrecht reden verschil te maken tussen het werknemersgedeelte en het werkgeversgedeelte van de afgedragen pensioenpremie?

ECLI:NL:HR:2019:1784, 15 november 2019, 19-01112.

Lees hier de volledige uitspraak.