Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Ondernemingsrecht. Faillissementsrecht.

expertise:

Cassatie

19 april 2019

Rechtskarakter vennootschap onder firma. Arbeidsovereenkomst ‘met de vof’; wie is als werkgever aan te merken? Pluraliteit van schuldenaren (art. 6:6 BW); hoofdelijke verbondenheid vennoten (art. 18 WvK). Geldt het wettelijk voorrecht van werknemer en van UWV ook in faillissement of schuldsaneringsregeling van de vennoten? Is boedelschuld ter zake van loon en premieschulden (art. 40 lid 2 Fw) ook boedelschuld in faillissement of schuldsaneringsregeling van de vennoten?

ECLI:NL:HR:2019:649, 19 april 2019, 18-02700.

Lees hier de volledige uitspraak.