Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Arbeidsrecht. ‘Slapend dienstverband’.

expertise:

Cassatie

08 november 2019

Is werkgever verplicht om na twee jaar arbeidsongeschiktheid van werknemer in te stemmen met voorstel om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van een vergoeding? Leent de maatstaf van HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1847 (Stoof/Mammoet) zich voor ‘omgekeerde toepassing’? Verplichting op grond van art. 7:611 BW (goed werkgeverschap)? Invoering van de Wet

ECLI:NL:HR:2019:1734, 8 november 2019, 19-01873.

Lees hier de volledige uitspraak.