Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vraag.

expertise:

Cassatie

19 november 2021

Is het Kadaster voor zijn vorderingen wegens inschrijvingskosten en recherchekosten rechthebbende op een aandeel in het saldo van de kwaliteitsrekening van de notaris? Art. 25 lid 3 Wet op het notarisambt.

ECLI:NL:HR:2021:1720, 19 november 2021, 21/00450.

Lees hier de volledige uitspraak.