Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vraag; art. 392 Rv. Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.

expertise:

Cassatie

12 juni 2014

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad.