Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële beslissing (ECLI:NL:HR:2018:345, 16 maart 2018, nr. 18/00298)

16 maart 2018

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). IPR. Welk recht is van toepassing op een verbintenis tot schadevergoeding bij grensoverschrijdende inbreuk op Europees mededingingsrecht (art. 4 lid 1 Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (oud))? Hoge Raad ziet af van beantwoording van de prejudiciële vragen (art. 392 lid 1 Rv en art. 393 lid 8 Rv).

ECLI:NL:HR:2018:345, 16 maart 2018, nr. 18/00298

Klik hier voor de volledige uitspraak.