Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht.

expertise:

Cassatie

31 augustus 2018

Cassatie in het belang der wet. Familieprocesrecht. Alimentatie. Laat de bijzondere regeling voor voorlopige voorzieningen tijdens de scheidingsprocedure (art. 821-826 Rv) ruimte voor het vaststellen van een voorlopige onderhoudsbijdrage voor de duur van het hoger beroep op de voet van art. 223 Rv wanneer de mogelijkheid daartoe op grond van de art. 821-826 Rv ontbreekt?

ECLI:NL:HR:2018:1414, 31 augustus 2018, nr. 18/02313

Klik hier voor de volledige uitspraak.