Uitspraak Hoge Raad: Partneralimentatie: onbegrijpelijk oordeel over draagkracht

expertise:

Cassatie

04 december 2015

Personen- en familierecht. Partneralimentatie. Onbegrijpelijk oordeel over draagkracht. Rapport Alimentatienormen; draagkrachtberekening bijvoegen? Uitsluiten van wettelijke indexering, art. 1:402a lid 5 BW.

ECLI:NL:HR:2015:3478, 4 december 2015, nr. 14/06167

Klik hier voor de volledige uitspraak.