Uitspraak Hoge Raad: Overheidsprivaatrecht en besluitaansprakelijkheid.

expertise:

Cassatie

25 september 2020

Causaal verband. Vernietiging exploitatievergunning op beroep van concurrent wegens gebrek in verordening waarop de vergunning berust. Stelplicht en bewijslast condicio sine qua non-verband. Mogelijkheden tot afwijking hiervan.

ECLI:NL:HR:2020:1510, 25 september 2020, 19/02273.

Lees hier de volledige uitspraak.