Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht. Borgtocht.

expertise:

Cassatie

30 november 2018

Is door tussenkomst van bestuurder vennootschap een overeenkomst van borgtocht tot stand gekomen tussen vennootschap en advocatenkantoor? Kribbebijter-maatstaf (HR 11 maart 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1877). Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ECLI:NL:HR:2018:2217, 30 november 2018, nr: 17-05375

Lees hier de volledige uitspraak.