Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht. Belang van de omstandigheden van het geval.

expertise:

Cassatie

01 juni 2018

Personenvennootschap. Opzegging van een vof. Hield mondelinge uitlating van vennoot de opzegging van de vof in? Uitlegmaatstaf. Betekenis van een contractueel vormvereiste voor opzegging van de vof.

ECLI:NL:HR:2018:819, 1 juni 2018, nr. 17/00271

Klik hier voor de volledige uitspraak.