Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht

expertise:

Cassatie

16 februari 2018

Overeenkomstenrecht. Boetebeding. Maatstaf voor matiging op grond van art. 6:94 BW. HR 27 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6638, NJ 2007/262.

ECLI:NL:HR:2018:207, 16 februari 2018, nr. 17/00024

Klik hier voor de volledige uitspraak.