Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomst van Opdracht

expertise:

Cassatie

27 oktober 2017

Overeenkomst van opdracht. Is cursist die de cursusovereenkomst na drie maanden heeft opgezegd, verplicht het volledige cursusgeld te betalen? Deelbare prestatie. Aansluiting zoeken bij art. 7:411 BW; Annuleringsbeding onredelijk bezwarend (art. 6:233, aanhef en onder a, BW) en oneerlijk in zin van Richtlijn oneerlijke bedingen en consumentenovereenkomsten (Richtlijn 93/13/EEG).

ECLI:NL:HR:2017:2775, Hoge Raad, 16/03149

Klik hier voor de volledige uitspraak.