Uitspraak Hoge Raad over toepassing verhoogd tarief watersysteemheffing openbare weg

expertise:

Cassatie

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

09 november 2018

Voor de watersysteemheffing mogen waterschappen het verhoogde tarief toepassen op de verharde gedeelten van de openbare weg. Tot het begrip openbare weg in de Waterschapswet behoren ook de tot de weg behorende bermen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

In de Waterschapswet is bepaald dat waterschappen een watersysteemheffing heffen om de kosten van de zorg voor het watersysteem te bestrijden. De watersysteemheffing wordt geheven van (onder andere) eigenaren van ongebouwde onroerende zaken, zoals wegen. De heffing wordt berekend over de oppervlakte van de ongebouwde onroerende zaak. De Waterschapswet bepaalt dat waterschappen een verhoogd tarief kunnen toepassen op ongebouwde onroerende zaken die bestaan uit verharde openbare wegen.

In deze zaak vond het Waterschap dat het hogere tarief ook kon worden toegepast op de bermen die bij een weg horen. De provincie was het daarmee niet eens en vond dat het hogere tarief alleen kan worden toegepast op het verharde gedeelte van een openbare weg.

De Hoge Raad oordeelt dat het hogere tarief mag worden toegepast op het verharde gedeelte van de openbare weg. Daarvoor vindt de Hoge Raad van belang dat de verharde gedeelten een grote capaciteit van het watersysteem vragen, omdat die delen hoge piekafvoeren van hemelafvoer kunnen veroorzaken. De Hoge Raad oordeelt daarnaast dat tot het begrip openbare weg in de Waterschapswet ook de bermen van een weg behoren. Met deze uitleg wordt aangesloten bij het begrip ‘openbare weg’ in de Wegenwet.

ECLI:NL:HR:2018:2079

Bron: www.rechtspraak.nl