Uitspraak Hoge Raad: Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer op termijn korter dan overeengekomen

expertise:

Cassatie

30 april 2015

Arbeidsrecht. Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer op termijn korter dan overeengekomen. Vernietigbaarheid opzegbeding indien voor werkgever geen langere opzegtermijn is overeengekomen? Schriftelijkheidsvereiste. Inhoud en strekking art. 7:672 BW.

ECLI:NL:HR:2015:1192, 1 mei 2015, nr. 14/02969

Klik hier voor de volledige uitspraak.