Uitspraak Hoge Raad: Openbaar vaarwater. Overnachtingshaven aan de Waal.

expertise:

Cassatie

03 december 2021

Erfdienstbaarheid. Kan eigenaar van het heersend erf zich verzetten tegen intensivering van gebruik van het openbaar vaarwater als gevolg van door de Staat geplaatste meerpalen?

ECLI:NL:HR:2021:1815, 3 december 2021, 20/01351.

Lees hier de volledige uitspraak.