Uitspraak Hoge Raad: Opdracht aan makelaar tot bemiddeling bij totstandkoming huurovereenkomst bedrijfsruimte

expertise:

Cassatie

23 december 2016

Opdracht aan makelaar tot bemiddeling bij totstandkoming huurovereenkomst bedrijfsruimte. Schadevordering wegens tekortkoming makelaar gecedeerd. Omvat gecedeerde vordering ook exploitatieverliezen? Uitleg cessieakte. Rekenfout.

ECLI:NL:HR:2016:2993, 23 december 2016, nr. 15/04699

Klik hier voor de volledige uitspraak.