Uitspraak Hoge Raad: Ontvankelijkheid in hoger beroep, apparaatsfout

expertise:

Cassatie

07 oktober 2015

(Appel)procesrecht. Ontvankelijkheid in hoger beroep, apparaatsfout (HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1682, NJ 2014/359). Verschoonbare termijnoverschrijding in dagvaardingsprocedure (HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2894), ratio uitzondering op strikte handhaving rechtsmiddelentermijnen. Toegang tot elektronisch roljournaal, positie gemachtigde.

ECLI:NL:HR:2015:2814, 25 september 2015, nr. 14/03220

Klik hier voor de volledige uitspraak.