Uitspraak Hoge Raad: Ontvankelijkheid hoger beroep

expertise:

Cassatie

22 april 2016

Appelprocesrecht. WSNP. Ontvankelijkheid hoger beroep. Verschoonbare termijnoverschrijding?

ECLI:NL:HR:2016:727, 22 april 2016, nr. 15/05541

Klik hier voor de volledige uitspraak.