Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige overheidsdaad; relativiteit. Europees recht.

expertise:

Cassatie

19 oktober 2018

Is Staat jegens erkende deskundigen die energielabels verstrekken aansprakelijk vanwege niet-tijdige of onjuiste omzetting van Europese richtlijnen betreffende de energieprestatie van gebouwen? Richtlijn 2002/91/EG en Richtlijn 2010/31/EU. Betekenis van het Unierechtelijke en het Nederlandse relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW).

ECLI:NL:HR:2018:1973, 19 oktober 2018, nr: 17-03295

Lees hier de volledige uitspraak.