Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige overheidsdaad. Besluitaansprakelijkheid.

expertise:

Cassatie

15 maart 2019

Maatstaf voor condicio sine qua non-verband tussen onrechtmatig besluit en gestelde schade. HR 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:18 (UWV). Vergelijking met de hypothetische situatie dat geen onrechtmatig besluit was genomen.

ECLI:NL:HR:2019:354, 15 maart 2019, 18-00242

Lees hier de volledige uitspraak.